czwartek, 21 listopada 2013

Tranquil metropolis

Listopadowy weekend spędziłam w Budapeszcie. Uciekłam do miasta pięknych mostów, urokliwych uliczek i mnóstwa zabytkowych budynków. Tak naprawdę na każdym kroku można znaleźć naszą własną perełkę architektury. Ja byłam szczerze mówiąc zaskoczona tym miastem. Nie spodziewałam się, że zrobi na mnie tak pozytywne wrażenie. Każdemu polecam spacery nad Dunajem, pyszne langosze i wzgórze Gellerta nocą. Chociaż droga na wzniesienie jest dosyć kręta i dla większości wyczerpująca, to na pewno ten wysiłek będzie Wam wynagrodzony. Widok na oświetloną metropolię robi duże wrażenie. Metropolię... zupełnie nie zważyłam tam cech, które przypisuje  się dużym stolicom, a ta jest podobna jedną z najludniejszych w Europie. Naprawdę nie wiem skąd pochodzą te dane, bo ja spędziłam kilka dni w spokojnym, cichym miejscu, bez pędzących, zapracowanych tłumów, korków na ulicach i hałasu klaksonów. Uwierzcie mi, nie mieszkałam na przedmieściach, ani żadnej pobliskiej wsi. Może po prostu miałam szczęście, a może taki jest właśnie urok węgierskiej stolicy, że tworzy iluzję sielankowej wioski w globalnej metropolii.

November weekend I spent in Budapest. I ran away to the city of the beautiful bridges, charming streets and a lot of historical buildings. In fact, at each step, you can find your own architectural gem . I was honestly surprised by this city. I did not expect that it would make such a positive impression on me. I recommend everybody walks along the Danube, delicious langosze and Gellert hill at night. Although the road up the hill is quite fragile and the most exhaustive,  I can assure you that the effort will be rewarded . View of the illuminated metropolis is impressive . Metropolis ... I didn't notice any of the qualities that are attributed to the large capitals , and this is like one of the most populated in Europe. I do not know where  these data come from, because I spent a few days in a very quiet place, without rushing , busy crowds, traffic jams and noise of horns . Believe me, I didn't live on the suburbs , or any of the nearby village . Maybe I was just lucky,  or maybe it is precisely the charm of the Hungarian capital that it creates the illusion of an idyllic village in the global metropolis.



















wtorek, 28 maja 2013

Choose, chose, chosen...

Minęły tygodnie, odkąd tu zaglądałam. Działo się za to przez ten czas dosyć sporo. Najpierw wraz z całą ponad trzydziesto ośmio milionową populacją naszego kraju byłam pogrążona w przedłużonym śnie zimowym, zakopana w zaspach śniegu, ratująca się przed chłodem litrami herbaty i warstwami kocy. Chciałabym napisać, że wreszcie pod koniec maja możemy zmieniać tylko pary okularów przeciwsłonecznych, lecz niestety na razie jedyne, co może urozmaicić nasz "look", to nowa parasolka. Oczywiście nie możemy narzekać, ciepłe dni nadchodzą. 

Nie warto jednak rozpisywać się na temat pogody, ilości słonecznych godzin w Polsce i witaminy D w moim ciele. Akurat najwięcej słońca zdążyłam zaczerpnąć w trakcie biegu na autobus w drodze na maturę. Przetrwałam intensywny tydzień z arkuszami, garścią czarnych długopisów i stosem vadameców. Teraz mam prawdopodobnie najdłuższe wakacje i przyznam się, że już szukam sobie nowych zajęć. Siedzenie w domu w pidżamie i zmienianie tylko płyt DVD w odtwarzaczu wystarczyło mi zaledwie na jeden dzień. Zobaczymy, czym zapełnię te wszystkie miesiące. Najprzyjemniejsze jest na ten moment przeglądanie ofert wakacyjnych i wybieranie ciekawych kierunków podróży. Już nie mogę się doczekać, by wsiąść w samolot, znaleźć się w przestworzach i oderwać od przyziemnych spraw. Trochę uciec, oderwać myśli i po prostu poznawać inną stronę życia. Tę, w której największym zmartwieniem, jest wybór smaku lodów i dylemat pomiędzy czekoladowymi a miętowymi. Niestety, najpierw trzeba dokonać tych nieco trudniejszych decyzji, by zasłużyć sobie na taką nagrodę.

Nie chcę obiecywać, że będę teraz Was zasypywać toną nowych zdjęć, zakupowymi nabytkami i refleksjami w mojej głowie. Nic nie planuję, czas wszystko pokaże :)

It's been weeks since I was in here. Quite a lot happened during this time. First, along with the entire over thirty eight million inhabitants of our country I was mired in a prolonged hibernation, buried in drifts of snow, rescuing myself from the cold with liters of tea and layers of blankets. I would like to say that finally, at the end of May you can change a pair of sunglasses, but unfortunately, the only thing that can spice up our look is a new umbrella. Of course, we can not complain, warm days are coming.

But do not dwell on the weather, duration of sunshine in Poland and vitamin D in my body. The biggest amount of sun I got during the run for the bus on the way to my high school for final exams. I survived an intense week with sheets, a handful of black pens and a stack of textbooks. Now I have probably the longest holidays and I must admit that I'm already looking for the new activities . Sitting at home in my pajamas and only changing a DVD in a player was enough for me for just one day. We'll see what fills all these months of holidays that are coming. This is the most pleasant time now, browsing  holiday offers and selecting exciting travel destinations. I can not wait to get on a plane, find myself in space detached from earthly things. Run away a little, take my mind and just learn a different way of life. The one where the biggest concern is the choice of ice cream flavor and a dilemma between chocolate and mint one. Unfortunately, you first have to make the decision a little more difficult to deserve such an award.

I do not want to promise that I will now overwhelm you with a ton of new photos, new purchases and thoughts in my head. I do not plan anything, time will tell :)




















phot. Weronika Dragan

jacket-River Island. blouse, shoes-Zara




czwartek, 7 marca 2013

Happy birthday to me!


Urodziny to taki dzień w roku, który chcemy spędzić w specjalny sposób. Ja uważam ( i nie jestem raczej oryginalna), że najważniejsi są ludzie, którzy nam towarzyszą, oni sprawiają, że jest wyjątkowy. Te urodziny mogę zdecydowanie zaliczyć do najlepszych. Był to najbardziej słoneczny dzień w miesiącu, a dla mnie dodatkowo najsłodszy. Dostałam kilogramy cukru w różnych postaciach :) Mimo wspaniałych prezentów i pogody, najbardziej liczy się dla mnie to, jak wszyscy zaangażowali się, bym spędziła niezapomniany dzień. Nie chcę tutaj wystawiać laurki moim przyjaciołom(chociaż zdecydowanie powinnam), bo obawiam się, że  będziecie tak samo zasłodzeni jak ja, kiedy przeczytacie ten post.

Mogę Wam jeszcze polecić miejsce, w którym zasmakujecie trochę innej galaktyki. Kosmoskosmos na Koszykowej oferuje zdecydowanie przepyszne burgery z domowymi sosami. Ciekawe wnętrze, kolory, zdecydowanie oryginalne miejsce na warszawskiej mapie, które warto odwiedzić.

Tak więc dzisiaj już powróciłam do rzeczywistości. Normalnej diety, szarości za oknem i obowiązków. Nie dostrzegłam jeszcze tylko zmarszczek, które podobno od wczoraj powinny zacząć pojawiać się na mojej twarzy.


Birthday is one day a year that we want to spend in a special way. For each one this word means something else. I think (and I'm not quite original), that the most important are the people who are with us on that day. They make it special. This birthday I can definitely name as one of the best. It was the most sunny day this month, and for me also the sweetest. I got  kilograms of sugar in various forms :) Despite the great weather, what most matters to me is how everyone got involved in order to make that day memorable for me. I do not want to expose the rave reviews here my friends (though definitely I should), but I'm afraid that this whole post will become to treacly.


Today, I came back to reality. To normal diet, grays outside the window and responsibilities. I haven't only see the wrinkles yet, which apparently should start to appear on my face since yesterday.











poniedziałek, 4 marca 2013

Less than a 100 days...


Stukot szpilek, zapach perfum i blask idealnie ułożonych włosów. Wchodząc do hotelowego lobby ma się wrażenie, jakby przekraczało się próg trochę innej rzeczywistości. Wszyscy, których spotykamy codziennie o ósmej rano zaspanych, teraz elegancko ubrani tańczą poloneza. Studniówka, ten wielki wieczór na sto dni przed maturą. Muszę przyznać, że ta niby 'szkolna impreza' zrobiła na mnie duże wrażenie. Otoczka przygotowań i oczekiwań tylko wzmocniła końcowy efekt. Każdy w mniejszym lub większym stopniu przywiązywał wagę do tego wydarzenia. Jest to jednak zakończenie pewnego etapu, któremu towarzyszy ciekawość i pewna doza niepewności, dotycząca tego, co przyniesie nam przyszłość. 

Może za bardzo uciekłam w marzycielskość i egzystencjalne rozterki. Wszystko tak naprawdę, łącznie z czasami męczącymi przygotowaniami było przede wszystkim zabawą. Ja miałam dodatkową przyjemność ze szperania pomiędzy półkami różnorodnych tkanin. Wiele szkiców, pomysłów, krojów i kolorów, i tak skierowało mnie w kierunku klasyki i minimalizmu. Bo jak mawiała Coco Chanel: ,,Prostota jest myślą przewodnią wszelkiej prawdziwej elegancji". 


Clattering high heels,  the smell of perfume and perfectly glowing hair. When entering the hotel lobby you had the impression that you exceed the threshold of some other reality. Everyone we meet every day sleepy at eight o'clock in the morning, now all of them are dressed smart and dancing polonaise. Prom, the big evening that takes place one hundred days before graduation. I have to admit that this kind of 'school party' made ​​a big impression on me. The whole process of preparation and expectation only strengthened the final result. Everyone at more or less degree attached importance to this event. Nevertheless, this is the end of a certain stage, accompanied by curiosity and a certain amount of uncertainty about what the future will bring.

Maybe I zoned out a little bit and became too languorous with all those existential dilemmas. Everything really, including the sometimes tiring preparation was mainly fun. I had the additional pleasure of browsing among the shelves of a variety of fabrics. Many sketches, ideas, typefaces and colors, at the end directed me towards the classics and minimalism, anyway. Because as Coco Chanel used to say: 'Simplicty is the keynote of all true elegance "







piątek, 22 lutego 2013

Spring sunshine

Mimo zaśnieżonych chodników  i ujemnych temperatur, udało mi się uchwycić trochę słońca. Taka zapowiedź nadchodzącej wiosny. Sądzę, że wszyscy potrzebujemy tych kilku dodatkowych stopni za oknem i zieleni. Ja na pewno za tym tęsknię. 

Despite the snow-covered sidewalks and freezing temperatures, I managed to catch some sun. This is the preview of the coming spring. I think that we all need those few extra degrees and greenery outside the window. I'm definitely missing it.










phot. Weronika Dragan
sweater-Topshop, skirt-River Island

Ci, którzy śledzą najnowsze trendy i przynajmniej starają się wirtualnie uczestniczyć w obecnym fashion week'u powinni kojarzyć utwór. Paloma Faith z Burberry Prorsum.

Those who follow the latest trends and try to participate in the current fashion week at least through the Internet should recognize the song. Paloma Faith from Burberry Prorsum.


piątek, 15 lutego 2013

See sea in winter

Kilka widoków znad Bałtyku. Sopot zimą żyje odrobinę innym rytmem niż podczas letniego gorącego sezonu. Trochę spokojniejszym, bez gorących gofrów i bez tłumów turystów. Nie ma spacerów z zachodami słońca i piasku między palcami. Jak widać, jednak o każdej porze ma swój urok, wystarczy  spojrzeć na fotografie. Zaskakujące jest tylko, jak szybko można powrócić do codziennej rutyny. 

A few photographs from the Baltic. Everything in Sopot in winter happens at a liilte bit different pace than during the high-peak season. A little calmer, without hot waffles and the crowds of tourists. There are no walks with sunsets and no sand between your toes.  As you can see, however, at any time it has its own charm, just look at the photos. It is only surprising how quickly you can return to your daily routine.














phot. me & my mum